Personvernpolicy

Generelt

Bellabon.no er forpliktet til å beskytte sine kunders personvern og gi mulighet til å påvirke behandlingen av dataen sin.

I følge vår personvernspolicy informerer vi våre kunder gjeldene behandling av personopplysninger. Kunden må godta denne personvernspolicy for å bruke Bellabon.no´s  nettsted.

Vi bruker data før:

 • Å forsikre enkel bruk og sikker service
 • Å gi en god kundeopplevelse
 • For å forbedre produktene og vår markedsføring
 • Å utvikle vår kundeservice og nettbutikk

Registrere og kontakter

Regesteret som behandler personopplysningene er:

Aappo Enterprises Oy (29249379)
Palokunnankatu 28 B 28
13100 Hämeenlinna, Finland

Du kan spørre mer om databeskyttelse og behandling via e-post på kundservice@bellabon.no

Hvilken informasjon kan bli samlet om meg?

 • Data som tilbys av brukeren eller identifikasjonsdata
  • Identifikasjonsdata, f.eks.
  • Personlig ID-nummer for å identifisere kunden når de inngått en kredittavtale
 • Passinformasjon eller lignende opplysninger forespurt av Toll ved bestilling av varer eller tjenester som er skattefritaket fra Finland
 • Kontaktinformasjon, for eksempel adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Betalingsinformasjon, inkludert kredittavtaler og annen faktureringsinformasjon
 • Med kundens samtykke: plasseringsdata, som brukes til å estimere leveringstider
 • Email og sertifikater som brukes i Google, Facebook eller Microsoft logger
 • Data ved bruk av tjenester og data fra dataanalyse
 • Kjøp historie, f.eks bestilte produkter og prisinformasjon
 • Leveringshistorie, f.eks leveringsmetode og leveringsadresse
 • Produktanmeldelser
 • Bruke historikk i nettbutikken og identifikasjonsdata for den brukte enheten
 • Data og identifikatorer som brukes til produktrekommendasjoner og annet målrettet innhold

Det er obligatorisk å tilby identifikasjons-, kontakt- og betalingsinformasjon når du kjøper online på Bellabon.no.

Hovedkilden til vår data er brukeren, vi kan også få ytterligere informasjon fra våre partnere, for eksempel kredittleverandører.

I samsvar med databeskyttelse reguleringen, informerer vi kunden om alle personopplysninger som mottas fra tredjeparter i vår første kontakt eller innen en måned etter mottak av personopplysninger.

Hva brukes min personlige data til?

Personlige data brukes til:

 • Opprettholde av kundeforhold
 • Levering, behandling og innlevering av ordrer
 • Utvikling av Bellabon.nos tjenester og drift
 • For å forbedre kundeopplevelsen
 • Analyse og statistiske formål
 • For å skape mer personlig innhold og markedsføring
 • Forebygging av feil
 • Forbedre kundeservice

Dataene blir behandlet basert på enten et kundeforhold mellom kunden og Bellabon.no, en kontrakt, bruk av nettsiden, kundens uttrykkelige samtykke eller plikter i henhold til loven.

Hvordan lagres og beskyttes dataen min?

Personlig informasjon blir beskyttet mot uautorisert intrang og endring slik at de ikke kan ske noen uberettiget overføring av dataene.

Bellabon.no lagrer kundedata i USA. Datasentre og tekniske sikkerheten er på veldig høy nivå og kjøpes som en tjeneste fra en stor amerikansk tjenesteleverandør. Serverne er beskyttet mot hacking og overbelastningsangrep.

Ved behandling av personopplysninger og teknologiløsninger følger vi gode retningslinjer for personvern, som konsolidering av data, minimalisering, pseudonymisation, anonymisering og kryptering. Kravene gjeldende personlig databehandling i henhold til EUs GDPR-forskrifter som gjelder siden 25.5.2018 er oppfylt.

All tilgang til personopplysninger styres av god praksis.

Hvem behandler min personlige informasjon?

Bare Bellabon.nos egne medarbeidere har tilgang til kundedataen. Våre medarbeider er opplært til å bruke informasjonen trygt og etisk. Våre ansatte kan bare se de personlige opplysninger som kreves for å fullføre sine oppgaver.

Vi bruker pålitelige partnere, slik at data kan flyttes til tredjeparter. EUs-integritetsstandarder og annen lovgivning er tatt i betraktning i alle partneravtaler.

Databehandlings ansvarig:

Aappo Enterprises Oy (29249379)
Palokunnankatu 28 B 28
13100 Hämeenlinna, Finland

Hvor lenge lagres dataene mine?

Vi lagrer kun din personlige informasjon under en nødvendig tidsperiode slik at vi kan oppfylle de hensiktene som er beskrevet i denne personvernspolicy. Noen data lagres så langt som nødvendig for å møte lovlige forpliktelser, for eksempel ved regnskap og forbrukerhandel.

På kundens forespørsel kan personlig informasjon relatert til kunden slettes eller anonymiseres på Bellabon.no system. Sletting og anonymisering er uigenkallelig, og vi kan ikke gjenopprette slettede kundekontoer.

Loven krever lengre lagring før visse data, for eksempel:

 • Regnskapsloven definerer lengre lagringsperioder for informasjon, uansett om materialet inneholder personopplysninger eller ej
 • Å oppfylle ansvaret for forbrukerhandel
 • Systemets logginformasjon samles inn og lagres på en måte som er o henhold til loven, slik at vi kan tilby en sikker nettbutikk til kundene våre.
 • Ta nok sikkerhetskopier av butikkdatabaser og -systemer for å beskytte data, ordne opp feil og sikre datasikkerhet og kontinuitet

Hvilke rettigheter har jeg?

Som kunde har du rett til:

 • Å få tilgang til den personlige informasjon som er relatert til deg, inkludert mottak av en kopi av personopplysninger knyttet til deg
 • Be om korrigering eller sletting av dine personlige opplysninger
 • Gi visse forhold og begrensninger for behandling av personlige data knyttet til deg eller nekte behandling av dine personopplysninger

I tillegg, hvis databehandling er basert på ditt samtykke, har du rett til å avbryte samtykket ditt når som helst. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker lovligheten av behandling av data samlet før samtykket be avsluttet.

Du krever dine rettigheter gjenom å kontakte vår kundeservice. Vår kundeservice må kunne bekrefte identiteten din. Vi vil informere deg hvis vi ikke kan oppfylle forespørselen din, for eksempel kan vi ikke fjerne data som kreves før å oppfyle vårt juridiske ansvar (for eksempel kredittinformasjon) eller i tillfelle da vi har rett til å lagre infomasjon.

Hvis du oppdager at det finnes svakheter i hvordan dataene behandles eller om det sker noe ulovlig, har du rett til å appellere til databeskyttelsesmyndigheten.

Hvordan kan jeg se mine personlige data som er lagret i systemet?

Du kan be om å motta all informasjon som er lagret og knyttet til deg på Bellabon.no gjenom å sende oss en e-post til kundservice@bellabon.no

Hvordan kan jeg påvirke bruken av dataene mine?

Bellabon.no er forpliktet til å tilby sine kunder muligheten til å påvirke behandlingen av dataene sine.

Du kan bestemme om markedsføring og verdiskapende tjenester som er rettet mot deg og velge å motta eller ikke motta ulike markedsføringsmeldinger. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig, slik at funksjoner kan legges til, endres eller fjernes.

Kunden kan når som helst si opp kundekontoen og spør Bellabon.no om å slette personlig informasjon gjenom å kontakte vår kundeservice.

Vær oppmerksom! I noen tilfeller kan ikke all data slettes da loven kan kreve lagring av visse data knyttet til kunden.

Blir mine personlige opplysninger sendte till en tredjepart?

Vi kan gi nødvendig informasjon til en tredjepart for å sikre levering og for markedsføringsformål. Din informasjon vil bli sendt til kredittgivende parter ved kredittbeslutninger.

Vi bruker også informasjonen sammen med tredjeparter for analyse og tilpassing. Vi bruker data gjeldende kjøpe- og besøke historikk for å bedre tilby produkter og tilbud som interesserer deg. Når det er mulig, er data som brukes til analyse og personalisering anonym og pseudonymisert. Vi er de eneste som kan koble pseudonymiserte data til ditt navn.

Om nødvendig kan vi også sende data til myndighetene. Vi informerer alltid kunden om dataforespørsler, hvis loven tillater det.

Vi overleverer data til følgende tredjeparter:

 • Analyse- og statistikkpartnere
 • Produktanbefalinger og tilpassingspartnere
 • E-postmarkedsføringspartnere, hvis kunden har tillatt vårt ukentlige nyhetsbrev, kommunikasjon basert på nettleserhistorikk eller produktanmeldelsesforespørsel
 • SMS-partnere når sending av SMS har blitt tillatt
 • Leverandører
 • Betalingspartners ved kortbetalning
 • Kredittfirmaer
 • Faktureringsoperatør,
 • Produktleverandører
 • Toll, når du kjøper varer skattefritt
 • Inkasso av ubetalte fakturaer videresendt til påminnelse og innkrevingsgebyr

Bellabon.no bruker høye standarder for databeskyttelse i henhold til EUs integritetsstandarder når data flyttes og behandles. Tredjeparts databehandling standarder er sikret av EU-kommisjonens kontraktsklausuler, regler for beskyttelse av personopplysninger (BCR), EU-amerikanske regler eller andre metoder godkjent av databeskyttelse regler.

Kunden kan begrense innlevering av data for markedsføring og analyse.

Bruker nettbutikken dine cookies og hva er de?

Bellabon.no bruker cookies og andre lignende teknologier, som for eksempel lokal lagring i nettleseren. Cookies er små tekstfiler mellom enhetens nettleser og serveren. Cookies og annen ID har en klar utløps tid, etter som nettleseren sletter cookies ettervart. Vi bruker disse teknologiene til å utføre funksjoner, tilpasse samt for analysere vår markedsføring.

Funksjonelle cookies og lokal lagring brukes for eksempel for å identifisere kunden, for å opprettholde innlogging,  og for å beregne leveringstider. Det er obligatorisk at bruke cookies og lokal lagring, samt å godta dette bruk slik at funksjonene som kan utføres.

Funksjonelle cookies og lokal lagring, som er angitt i nettleseren, blir lagret i nettleseren i altifra 15 minutter til 24 måneder, hvis de ikke blir fjernet fra nettleserens innstillinger. Når du besøker nettstedet  blir cookies og lokal lagring satt på hvis du lar din nettleser å gjøre det.

Slika kan vi tilpasse brukeropplevelsen, og tilby bedre oh mer attraktive produktanbefalinger for våre kunder.

Partnerne våres og de teknologier som vi bruker for analyse med fokus på markedsføring, hjelpe oss til å bli bedre på å forstå våre kunder og skjønne hvilke produkter, funksjoner og tjenester som våre kunder er interessert i. Dataen som brukes er anonym når det er mulig. Cookies som kan være knyttet til kunden behandles som personopplysninger.

Identifikasjonene utløper mellom 30 sekunder og 24 måneder.

Vi bruker Google Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, Google Displaynettverk og Google Doubleclick ved analyser knyttet til vår side; populære produkter, trender og salg, og med ditt samtykke, også fokusert markedsføring. All data sendt til Google er anonym. Lær mer om Google Analytics-databehandling.

Foruten innstillinger for personvern kan du også nekte cookies som brukes til fokusered markedsføring gjenom å begynne å bruke nettleserens “Do No Track” funksjon og ved å sette nettleseren din til å avvise cookies fra tredjeparter.

Kan denne personvernpolicy endres?

På grunn av utviklingen av tjenester og endred lovgivning, har vi rett til å foreta endringer i retningslinjene for personvern. Når det sker vesentlige endringer i retningslinjene for personvern, vil de registrerte kundene bli informert om endringerne.

Hvor kan jeg kontakte dere?

Når det kommer til personvern, databehandling og retningslinjer for personvern, kan du kontakte vår kundeservice via e-post på kundservice@bellabon.no